Strona internetowa Hospicjum - Kartuskie Centrum CARITAS - Witamy!

Przyrzeczenie lekarskie

  • nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego
  • strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych
  • stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić

Przyrzeczenie lekarskie = Przysięga Hipokratesa

  • Obowiązki sumiennie spełniać.
  • Służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu (Nigdy nikomu,także na żądanie, nie dam zabójczego środka ani też nawet nie udzielę w tym względzie rady; podobnie nie dam żadnej kobiecie środka poronnego).
  • według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek.