Strona internetowa Hospicjum - Kartuskie Centrum CARITAS - Witamy!

Wesprzyj Nas

Hospicjum Domowe

Hospicjum - Budowa

Przekaż nam 1%

Jak to zrobić? - To nie jest trudne!

W formularzu PIT należy odszukać dział "WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)".
W dziale tym znajdują się 2 pola, które należy wypełnić podając numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) oraz wnioskowaną kwotę do przekazania nie większą niż 1% należnego podatku. Nie trzeba dokonywać żadnej wpłaty na poczcie lub w banku! Urząd Skarbowy przekaże podaną kwotę 1 % podatku bezpośrednio na konto wskazanej OPP.

Jak wypełnić PIT? W poszczególnych formularzach PIT pola te oznaczone są następującymi numerami:

Formularz Nr pola:
KRS
0000229780
Nr pola:
wnioskowana kwota
Nie większa niż 1%
PIT -28 125 126
PIT -36 301 302
PIT - 36L 104 105
PIT -37 122 123
PIT -38 57 58
PIT -39 50 51Emeryci i renciści!

Osoby, w imieniu których rozliczenia podatkowego dokonuje ZUS mogą także odliczyć 1% podatku na rzecz Kartuskiego Centrum Caritas. W takiej sytuacji na podstawie otrzymanego z ZUS-u formularza PIT należy wypełnić formularz PIT-37 wypełniając pole nr 122 jak na ilustracji powyżej i wpisując w polu 123 kwotę nie wyższą niż 1% należnego podatku z pola nr 118.