Strona internetowa Hospicjum - Kartuskie Centrum CARITAS - Witamy!

O nas

      W Polsce do powołania organu o nazwie Caritas doszło w roku 1929. Instytut Caritas koordynował działalność Caritas diecezjalnych powstających w latach trzydziestych XX wieku. Caritas diecezjalne obejmowały: instytucje zakonne, stowarzyszenia, sodalicje, bractwa, itp. pracujące na niwie charytatywnej. Działalność dobroczynna kontynuowana była w warunkach okupacji niemieckiej, a w pierwszych latach powojennych nastąpił jej burzliwy rozwój. Przerwany on został w roku 1950 przez dekrety władz komunistycznych likwidujące Caritas kościelną.
      Na niwie charytatywnej, w ograniczonym zakresie i w zależności od czynników państwowych, pozostały oficjalnie jedynie zakony. Istniała jednak Komisja Episkopatu ds. Duszpasterstwa Miłosierdzia. Nieprzerwanie organizowano Tygodnie Miłosierdzia i wiele osób otrzymywało konkretną pomoc w ramach parafii.
      Ważnym etapem na drodze do odrodzenia działalności społecznej Kościoła było powstanie parafialnych zespołów charytatywnych. Caritas Kościoła wrócił w poszczególnych diecezjach począwszy od roku 1989. We wszystkich 39 diecezjach powstały sukcesywnie Caritas diecezjalne. Struktury Caritas w większości diecezji tworzone były właściwie od zera.
      Caritas jest jedynie fragmentem - choć bardzo istotnym - działalności Kościoła w Polsce na rzecz potrzebujących.

DEKRET POWOŁUJĄCY


JOANNES BERNARDUS SZLAGA

MISERATIONE DIVINA ET SANCTAE SEDIS APOSTOLICAE GRATIA EPISCOPUS DIOECESANUS PELPLINENSIS

Dekret w sprawie powołania kartuskiego Centrum Caritas

      Na wniosek ks. Kan. Gerarda Jakubiaka, dyrektora CARITAS Diecezji Pelplińskiej, zgodnie z §5 pd Statutu CARITAS, powołuję Kartuskie Centrum Caritas z siedzibą przy Parafii Św. Wojciecha w Kartuzach, a na jego dyrektora wyznaczam ks. Proboszcza Marka Trybowskiego, dekanalnego referenta Caritas.

      Niech działalność Centrum wpłynie twórczo na rozwój dzieła charytatywnego Kościoła Pelplińskiego w dekanacie kartuskim, nade wszystko zaś w samych Kartuzach. Ku czemu serdecznie błogosławię

Jan Bernard Szlaga Biskup Pelpiński

Pelplin,29 stycznia 2002

L.dz.124/02/K.Ord

To właśnie my, choć nie wszyscy: