Strona internetowa Hospicjum - Kartuskie Centrum CARITAS - Witamy!

Konkurs plastyczny- prot.

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

KONKURSU PLASTYCZNEGO  DLA DZIECI

„  ANIOŁ NADZIEI  ”

   14  kwietnia 2016 roku  

Do udziału w komisji konkursowej zaproszone zostały następujące osoby:

1)      Aleksandra Maciborska – Pytka -  Dyrektor Kartuskiego Centrum Kultury     

2)      Jan Kamiński  –  instruktor zajęć plastycznych Kartuskiego Centrum Kultury 

3)      Aneta Rozwadowska – nauczyciel sztuki Zespołu Szkół w Somoninie

4)      ks. Łukasz Delewski – przedstawiciel  Kartuskiego Centrum CARITAS

5)      Krystyna Herzberg – koordynator wolontariatu Kartuskiego  Hospicjum Domowego CARITAS – protokolantka 

                       Do konkursu przekazano 198 prac w trzech kategoriach wiekowych (dzieci przedszkolne, klasy I-III, klasy IV – VI) z 23 placówek.

            Komisja dokonała oceny prac – zgodnie z założeniami regulaminu – biorąc pod uwagę   zgodność treści pracy z tematyką konkursową, kreatywność, pomysłowość autora  i  oryginalność ujęcia tematu, czytelność projektu, estetyka wykonania, pomysłowość, wartość artystyczna pracy i samodzielność wykonania prac.

Po przeprowadzeniu analizy prac komisja postanowiła przyznać:

- w kategorii dzieci przedszkolnych

I miejsce: Antonina Furman – Przedszkole Samorządowe w Sierakowicach

II miejsce:  Izabela Płotka – „Baśniowy Zakątek” w Mezowie

III miejsce:  Marta Czapiewska – Zespół Szkół Gowidlino

Wyróżnienia:

Marcel Ziółkowski – SP nr 5, klasa „0”, Kartuzy

Nikola Janisz -   „Baśniowy Zakątek”, Mezowo

- w kategorii klas I – III

I miejsce: Julia Plichta – ZS Goręczyno

II miejsce: Wiktoria Syldatk – SP Mirachowo

III miejsce: Magdalena Wenta – SP Miechucino

Wyróżnienia:

Grażyna Żeleźniak – ZKiW Klukowa Huta

Błażej Grot – SP Glincz

- w kategorii klas IV – VI

I miejsce: Zuzanna Stachowiak – SP nr 2, K-zy

II miejsce: Klaudia Kwidzińska – SP Mirachowo

III miejsce: Kinga Kuziemkowska – ZKiW Stężyca

Wyróżnienia:

Agata Bielecka, SP nr 2 K-zy

Karolina Dominik, SP nr 1, K-zy

Uroczyste podsumowanie konkursu  odbędzie się 24 kwietnia 2016 roku  w trakcie festynu uświetniającego zbiórkę publiczną Pola Nadziei 2016. Na uroczystość zaproszeni zostaną autorzy nagrodzonych prac oraz ich opiekunowie i rodzice.

Na tym posiedzenie Komisji Konkursowej zakończono.

Protokołowała: Krystyna Herzberg 

Podpisy członków Komisji Konkursowej:

1)      Aleksandra Maciborska – Pytka

                            2)    Jan Kamiński

                            3)    Aneta Rozwadowska

                            4)    ks. Łukasz Delewski